Odpalovač PocketWizard Plus III

Odpalovač PocketWizard Plus III

15.00

15.00

Je kompatibilný so všetkými ostatnými PocketWizard produktmi a prakticky so všetkými populárnymi bleskami a profesionálnymi digitálnymi zrkadlovkami.

Soft-touch klávesnica je intuitívna a dostatočne veľká, navyše podsvietený LCD panel zobrazuje všetko, čo potrebujete vedieť.

Vysielač ponúka úctyhodných 32 kanálov.

Style Switcher

Layout options
Header options
NOTE: Naked header pages won't use the vertical header