Kruhové koľajnice Libec CR-90

Kruhové koľajnice Libec CR-90

8.00

8.00

Umožňujúce vytvoriť 45° alebo 90° zákrutu. Kombináciou viacerých CR-90 je možné vytvoriť akúkoľvek jazdu.

Rozširujúce koľaje CR-90 je možné veľmi jednoducho poskladať alebo rozobrať.

Celá zostava obsahuje 12 zahnutých trubiek

 

Style Switcher

Layout options
Header options
NOTE: Naked header pages won't use the vertical header