Fernet Stock Grand

print & online campaign

Fernet Stock Grand – Selfie

Selfie je dnes pre mladých úplne normálna vec. Takto si robia selfie dospelí..

Fernet Stock Grand – Sharovanie

Sharovanie je pre mladých neosobná záležitosť. Takto sharujú dospelí..

Fernet Stock Grand – Chat

Mladí potrebujú na chatovanie mobil. Takto chatujú dospelí…

Printová kampaň

Celoslovenská printová kampaň

Klient: Imeprator

Kreatívna agentúra: Core4
Produkčná agentúra: Flagship Media
Realizačná agentúra: WOONT

Backstage z natáčania

Celoslovenská printová kampaň

Style Switcher

Layout options
Header options
NOTE: Naked header pages won't use the vertical header