3 dovody

3 dôvody
prečo s nami pracovať

Komplexnosť

Disponujeme vlastným ateliérom s rozlohou 460m2. Vlastnou filmovou, fotografickou, svetelnou technikou a audio štúdiom.

Flexibilnosť

Vlastný priestor  a techhnické vybavenie nám dáva možnosť pracovať veľmi efketívne pri zmene alebo posune termínu. Nie sme závislý na subodávakch techniky. Nemusíme koordinovať ďalšie spoločnosti.

Skúsenosť

Máme interný team, ktorý už spoločne realizoval stovky projektov. Máme efektívne produkčné a post produkčné workflow. Vieme realizovať projekty od námetu až po finálny export pre TV alebo Kino.

Style Switcher

Layout options
Header options
NOTE: Naked header pages won't use the vertical header